Data Rtm Desa Syakin Pbi, Kecamatan Kintamani

  • 24 Agustus 2016
Data RTM Desa Syakin PBI, Kecamatan Kintamani
NM_PROP NM_KAB NM_KEC NM_DESA ALAMAT NOKA NOKK NAMA TGLLLHR PISAPST KETERANGAN
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000822925855 2794929141549490 I GEDE EKA MULIANTARA 2/1/2000 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000822926373 2794929141549490 I PUTU EPAN MULIAWAN 6/1/2007 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000822926698 2794929141549490 I MADE ENTA MULIANTO 7/1/2008 0:00 A3  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000822927071 2810159086950890 I WAYAN SUANDI 11/1/1983 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000822927699 2810159086950890 NI NYOMAN RESTINI 6/1/1993 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000822927813 2810159086950890 I GEDE JULI ASTANGA 9/1/2009 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000822929556 2970335597418700 I KADEK SUDIANA 7/1/1974 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000822929692 2970335597418700 NI KETUT SULATRI 4/1/1982 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000822929861 2970335597418700 NI LUH PIRA YULIANTI 2/1/1998 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000822930153 2970335597418700 I KOMANG JONI SASTRAWAN 11/1/2000 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000822935024 3014913071708760 I WAYAN KUNTEN 12/1/1950 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000822935068 3014913071708760 NI LUH RANEM 12/1/1948 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000822935889 3014913071708760 I WAYAN SERIANA 12/1/1970 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000822935979 3014913071708760 I KETUT SUASTRA 12/1/1988 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000822936407 3014913071708760 I WAYAN SUKRAWAN 7/1/1990 0:00 A3  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000822936666 3014913071708760 I NENGAH MUDARTA 5/1/1992 0:00 A4  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000822936778 3024220257525170 I WAYAN TAMBA 2/1/1952 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000822937105 3024220257525170 NI NENGAH COMBOL 2/1/1950 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000822937847 3024220257525170 I WAYAN DUPARNA 2/1/1991 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000822937904 3024220257525170 NI NENGAH SUARNING 4/1/1993 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000822947365 3270931770497140 I WAYAN SUMANIK 7/1/1972 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000822947411 3270931770497140 NI NYOMAN PUNDUH 8/1/1976 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000822947771 3270931770497140 NI LUH BUDIASIH 7/1/1995 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000822947848 3270931770497140 I MADE SUDARMA 6/1/1996 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000822948849 3270931770497140 I NYOMAN PASTI 7/1/1999 0:00 A3  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000822948906 3270931770497140 NI KETUT CANA 2/1/2008 0:00 A4  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000822950019 3270931770497140 NI LADRI 8/1/1945 0:00 T1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000822950098 3286874688797010 I GEDE KARIAS 9/1/1972 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000822950177 3286874688797010 NI KETUT TUNAS 3/1/1981 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000822950853 3286874688797010 NI LUH SUPADMI 4/1/1995 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000822950932 3286874688797010 NI KOMANG ANGGRENI 1/1/1998 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000822950976 3286874688797010 I WAYAN DARMAWAN 12/1/2000 0:00 A3  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000822951178 3286874688797010 I KADEK RAJES KANA 3/1/2006 0:00 A4  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000822962158 3523115069901730 I KETUT RAWAN 2/1/1982 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000822962406 3523115069901730 NI KOMANG DIANTINI 8/1/1982 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000822962834 3523115069901730 I GEDE MAYUN CAHYANA 5/1/2000 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000822963497 3523115069901730 I NENGAH MAHENA 8/1/2007 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000822963598 3529561815692940 I MADE PUSPA 8/1/1977 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000822963723 3529561815692940 NI KETUT SUASTI 10/1/1980 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000822964241 3529561815692940 I WAYAN AGUS ANDITA 12/1/1999 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000822964667 3529561815692940 I KADEK EKA PUTRA ARIP 2/1/2007 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000822968177 3582647610933680 I WAYAN CERMAN 12/1/1979 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000822968673 3582647610933680 NI NENGAH TARPI 12/1/1984 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000822969235 3582647610933680 NI PUTU EVASUPRENI 11/1/2000 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000822970833 3582647610933680 I MADE ERY SUKMAWAN 11/1/2003 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000822971744 3582647610933680 NI KOMANG EGY RAMPIANI 8/1/2009 0:00 A3  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000822980092 3846800989664040 I KETUT SAMI 8/1/1963 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000822980158 3846800989664040 NI LUH SUARNITI 4/1/1980 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000822980531 3846800989664040 I WAYAN BAWA 5/1/1992 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000822980575 3846800989664040 I MADE YONI 6/1/1994 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000822981453 3846800989664040 NI NYOMAN SURABI 5/1/2002 0:00 A3  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000822981655 3846800989664040 NI KETUT SUMIDI 5/1/2007 0:00 A4  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000822989507 4071586688400590 I KETUT JASAN 2/1/1980 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000822989878 4071586688400590 NI NYOMAN SRIKENI 4/1/1981 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000822990238 4071586688400590 I NYOMAN KICEN 8/1/1950 0:00 T1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000822990497 4071586688400590 I WAYAN JASUN 6/1/1982 0:00 T2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000822991318 4071586688400590 NI LUH JUNERTI 2/1/2000 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000822991735 4071586688400590 NI KADEK MELIANTI 6/1/2006 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000822991904 4071586688400590 I KOMANG BUDIARTA 1/1/2008 0:00 A3  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000823035159 4353899185752920 I WAYAN SABAR 12/1/1970 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000823036083 4353899185752920 NI NYOMAN SIBA 7/1/1972 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000823036241 4353899185752920 NI NYOMAN JARI 3/1/1999 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000823036656 4353899185752920 NI KETUT DEDI 1/1/2001 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000823037591 4353899185752920 I PUTU SUDIARTA 6/1/2004 0:00 A3  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000823040054 4358370252459580 I KETUT SUTRIMA 12/1/1987 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000823040199 4358370252459580 NI KOMANG NGURI ADI 11/1/1992 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000823040256 4358370252459580 NI LUH PUTU SUMIANI 7/1/2010 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000823051809 4685694003058080 I WAYAN AGUD 3/1/1960 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000823051967 4685694003058080 NI WAYAN KICEN 4/1/1955 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000823052619 4685694003058080 NI WAYAN KUTANG 8/1/1999 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000823058842 4812404122100660 I WAYAN SUKADANA 6/1/1976 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000823059876 4812404122100660 NI KETUT SIMPEN 5/1/1980 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000823060293 4812404122100660 I GEDE KERTAYASA 4/1/2002 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000823061441 4812404122100660 I KADEK AGUS RADITYA 7/1/2009 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000823069462 4951651261048000 I NYOMAN MIDER 3/1/1934 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000823069596 4951651261048000 NI LUH SRIANING 6/1/1940 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000823069899 4951651261048000 I NUKE 7/1/1970 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000823080789 5112472016807250 I WAYAN NYENENG 12/1/1965 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000823081206 5112472016807250 NI KETUT KARDI 12/1/1975 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000823081994 5112472016807250 NI MADE PRASI 12/1/2007 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000823096528 5566531667509960 I MADE SUPARTA 5/1/1974 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000823097103 5566531667509960 NI NENGAH SUKRATI 4/1/1972 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000823097305 5566531667509960 I GEDE ARIOKA 1/1/1995 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000823097957 5566531667509960 NI WAYAN TELAGA 7/1/1950 0:00 T1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000823111907 5659972970718680 I KETUT SUARTIKA 12/1/1982 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000823112447 5659972970718680 NI LUH MALIASIH 12/1/1987 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000823112662 5659972970718680 NI LUH YENI REPIANI 11/1/2005 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000823112919 5659972970718680 NI KADEK YUNITA DEWI 12/1/2008 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000823180151 1862878282182950 I NENGAH LAKSANA 7/1/1979 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000823180353 1862878282182950 NI MADE SUARNI 3/1/1982 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000823181646 1862878282182950 NI WAYAN ARI RESTIWIN 7/1/2003 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000823181679 1862878282182950 NI KADEK EKA SURIANTINI 3/1/2005 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000823191579 2000081013507880 I NYOMAN SUANDI 7/1/1974 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000823193471 2000081013507880 NI NENGAH TARSI 10/1/1978 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000823194303 2000081013507880 I GEDE DARMA WIDARTA 12/1/1995 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000823194922 2000081013507880 I NENGAH RAJIN 12/1/1996 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000823195034 2000081013507880 I NYOMAN PARIASA 9/1/2005 0:00 A3  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000823195473 2088411317294990 I KETUT RAMA 12/1/1989 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000823196182 2088411317294990 NI KOMANG SRI AYU 1/1/1992 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000823196338 2088411317294990 NI LUH SUKRENI 1/1/2009 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000823203922 2214356938667000 I WAYAN SISA 7/1/1930 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000823204293 2214356938667000 NI LUDRI 2/1/1935 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000823205338 2214356938667000 I KETUT SERIADA 6/1/1970 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000823213078 2498743896845360 I KETUT ARSANA 7/1/1984 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000823213978 2498743896845360 NI WAYAN SIMPEN 6/1/1988 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000823214935 2498743896845360 NI LUH SAMIATI 5/1/2004 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000823215418 2498743896845360 NI MADE RENTIWIN 11/1/2005 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000823216162 2498743896845360 NI KOMANG BUDI PARIASIH 6/1/2009 0:00 A3  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000823227467 2669039346473300 I WAYAN KASMA 8/1/1971 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000823227827 2669039346473300 NI NENGAH SRI NANGI 12/1/1969 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000823228356 2669039346473300 I GEDE LONOH 6/1/2000 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000823228435 2669039346473300 I NENGAH MANIK 2/1/2007 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000823229289 2794929141549490 I NENGAH JAWA 12/1/1983 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000823229976 2794929141549490 NI WAYAN SUWANDEWI 10/1/1981 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000824144837 6708627888797520 I GEDE SUANDA 6/1/1972 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000824145074 6708627888797520 NI NYOMAN PICA 12/1/1977 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000824145309 6708627888797520 I NYOMAN MANTRA 10/1/1949 0:00 T1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000824145849 6708627888797520 NI WAYAN DIPAN 4/1/1996 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000824145895 6708627888797520 I MADE BUDIARSA 2/1/1998 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000824146097 6708627888797520 NI KOMANG SUDIASIH 6/1/2000 0:00 A3  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000824146198 6708627888797520 I KETUT DARSANA 11/1/2002 0:00 A4  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000824146233 6708627888797520 NI LUH DITE 3/1/2005 0:00 A5  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000824146593 6708627888797520 NI KADEK SRIADI 3/1/2009 0:00 A6  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000824157088 7095428354702630 I NENGAH TEDUN 4/1/1950 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000824157191 7095428354702630 NI DAMPEL 7/1/1965 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000824157483 7095428354702630 I NENGAH SUKRA 7/1/1987 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000824158438 7095428354702630 I WAYAN MARA 2/1/1992 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000824165515 7236496550001990 I KETUT SIARTA 7/1/1988 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000824166246 7236496550001990 NI MADE SUASTI 7/1/1988 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000824167269 7236496550001990 I GEDE BUDIARTA 7/1/2007 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000824167978 7236496550001990 NI KADEK SUTARMI 2/1/2009 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000824177856 7499163866050690 I NYOMAN ARNYA 7/1/1970 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000824178093 7499163866050690 NI WAYAN SUMADI 9/1/1975 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000824178126 7499163866050690 NI NENGAH SARIANI 2/1/1992 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000824179375 7499163866050690 I NYOMAN SUKADIA 12/1/1995 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000824179702 7622553986186970 I MADE SULAYA 10/1/1983 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000824179882 7622553986186970 NI WAYAN WARDANI 12/1/1989 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000824180174 7622553986186970 I GEDE ANGSA SAPUTRA 9/1/2010 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000824182064 7720457765895150 I MADE WANTEN 8/1/1983 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000824182367 7720457765895150 NI WAYAN MURTINI 6/1/1986 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000824183122 7720457765895150 NI KADEK ELEN WARDANI 11/1/2002 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000824184652 7720457765895150 I KOMANG NARIS WARDANA 3/1/2004 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000824185203 7766817643733580 I NENGAH SUDA 4/1/1974 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000824185304 7766817643733580 NI NYOMAN SURIANI 8/1/1975 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000824187565 7766817643733580 NI MILIH HANI 6/1/1998 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000824188083 7766817643733580 I KADEK JAYA 7/1/2001 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000824188195 7766817643733580 NI KOMANG KASTIWIN 3/1/2004 0:00 A3  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000824195621 8018476949252490 I WAYAN SUTEJA 4/1/1977 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000824195698 8018476949252490 NI NENGAH CIRI 1/1/1980 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000824196249 8018476949252490 NI LUH YASMINI 7/1/1996 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000824196341 8018476949252490 NI MADE RASMINI 2/1/2000 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000824196374 8018476949252490 NI KOMANG SUKARINI 1/1/2003 0:00 A3  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000824196701 8018476949252490 I KETUT WIRTA 3/1/2005 0:00 A4  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000824206285 8176798037006010 I WAYAN NANTRA 7/1/1965 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000824206869 8176798037006010 NI WAYAN SULANDRI 5/1/1970 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000824207196 8176798037006010 I MADE MUSANA 3/1/1990 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000824207578 8176798037006010 I NYOMAN SUPARNA 11/1/1993 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000824207883 8176798037006010 I KETUT SUMANTRI 4/1/1995 0:00 A3  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000824208208 8176798037
  • 24 Agustus 2016

Artikel Lainnya

Cari Artikel