Data Rtm Desa Syakin Pbi, Kecamatan Kintamani Lanjutan

  • 24 Agustus 2016
Data RTM Desa Syakin PBI, Kecamatan Kintamani Lanjutan
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824081411 6945324140882870 I NYOMAN KUAT 12/1/1970 0:00 P     KK  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824081444 6945324140882870 LUH SUSATINI 12/1/1976 0:00 I     I  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824081681 6945324140882870 I NENGAH WIDIA 2/1/1993 0:00 A1     A1  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824082445 6945324140882870 NI KOMANG YUSMANI 4/1/1997 0:00 A2     A2  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824087597 6958827520201500 NI TAMPED 12/1/1935 0:00 P     KK  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824088126 6958827520201500 PUTU PITRI 12/1/1993 0:00 T1     T1  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824088407 6958827520201500 I KADEK MARA SAPUTRA 12/1/1996 0:00 T2     T2  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824095539 7058990459246400 I MADE KARTU 12/1/1955 0:00 P     KK  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824096542 7058990459246400 NI MADE SIRAM 12/1/1965 0:00 I     I  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824098375 7058990459246400 NI KADEK ARPINI 4/1/1994 0:00 A1     A1  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824217208 1073794613667810 NI MADE JAMIN 12/1/1962 0:00 P     KK  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824217557 1073794613667810 NI KADEK KARTIKASARI 12/1/1984 0:00 A1     A1  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824217693 1073794613667810 NI KOMANG AYU LISTIA DEWI 5/1/2000 0:00 T1     T1  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824217884 1073794613667810 I KETUT SUECA WIRAPUTRA 11/1/2004 0:00 T2     T2  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824218817 1102652504282440 I KETUT ADRIH 9/1/1962 0:00 P     KK  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824219076 1102652504282440 NI NENGAH BIJI 6/1/1965 0:00 I     I  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824219267 1102652504282440 NI KETUT NONIK MERIANI 11/1/1995 0:00 A1     A1  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824219482 1102652504282440 I PUTU KERTAYASA 10/1/2002 0:00 A2     A2  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824236749 1266819039035900 I NENGAH TELPUN 12/1/1968 0:00 P     KK  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824237043 1266819039035900 NI NENGAH MARNIASIH 5/1/1983 0:00 I     I  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824237267 1266819039035900 I PUTU EKA DARMA PUTRA 1/1/2005 0:00 A1     A1  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824238292 1266819039035900 NI MADE SRILIA DEWI 5/1/2008 0:00 A2     A2  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824258665 1615119406182170 I KETUT KANDI ANTARA 1/1/1962 0:00 P     KK  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824259418 1615119406182170 NI WAYAN SUKASIH 2/1/1977 0:00 I     I  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824259789 1615119406182170 JRO PUTU KERTIASA 6/1/1997 0:00 A1     A1  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824260059 1615119406182170 NI KADEK WAHYU ANTINI 8/1/1998 0:00 A2     A2  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824260228 1615119406182170 NI KOMANG SARASWATI NINGSIH 4/1/2002 0:00 A3     A3  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824306027 2201975150625830 I PUTU ARTONO 1/1/1984 0:00 P     KK  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824306196 2201975150625830 NI WAYAN SUMINI 12/1/1985 0:00 I     I  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824306398 2201975150625830 NI WAYAN SEVIANI 7/1/2004 0:00 A1     A1  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824307388 2201975150625830 I MADE YOGA PUTRA 1/1/2008 0:00 A2     A2  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824308198 2201975150625830 I NENGAH BAKTA 12/1/1925 0:00 T1     T1  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824308244 2201975150625830 NI KETUTSESA 12/1/1927 0:00 T2     T2  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824308323 2201975150625830 I NENGAH BUDI 12/1/1975 0:00 T3     T3  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824308942 2201975150625830 NI KOMANG AYU ERNIANI 12/1/1992 0:00 T4     T4  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824338607 4656789474904120 I MADE DAYUH 12/1/1966 0:00 P     KK  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824339035 4656789474904120 NI NYOMAN ARIANI 12/1/1968 0:00 I     I  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824339373 4656789474904120 NI KOMANG LIDYA WATI 2/1/1997 0:00 A1     A1  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824339406 4656789474904120 NI KETUT ERNAWATI 11/1/1998 0:00 A2     A2  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824339463 4656789474904120 NI WAYAN LESTARI 3/1/2001 0:00 A3     A3  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824340194 4656789474904120 NI MADE RATNA 3/1/2001 0:00 A4     A4  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824341094 4656789474904120 I PUTU PUTRAYASA 3/1/2004 0:00 A5     A5  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824354548 4816295971813930 I WAYAN PADA 12/1/1962 0:00 P     KK  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824354638 4816295971813930 NI KETUT PUTRI 12/1/1964 0:00 I     I  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824355472 4816295971813930 I WAYAN MULIAWAN 12/1/1982 0:00 A1     A1  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824355731 4816295971813930 NI WAYAN SIRAT 12/1/1981 0:00 T1     T1  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824355808 4816295971813930 I WAYAN ANGGARABAWA 7/1/2003 0:00 T2     T2  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824410618 2432683614545170 I NENGAH TETEL 12/1/1967 0:00 P     KK  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824410866 2432683614545170 NI KETUT COCOL 12/1/1969 0:00 I     I  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824411395 2432683614545170 NENGAH NUKARYA 12/1/1995 0:00 A1     A1  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824412227 2432683614545170 NI KOMANG SRITEGTEG 4/1/2011 0:00 A2     A2  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824424524 2572489099671820 I WAYAN PREMAN 12/1/1939 0:00 P     KK  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824424535 2572489099671820 NI NYOMAN KOPLIN 12/1/1943 0:00 I     I  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824425007 2572489099671820 NI LUH SUMIASIH 4/1/1984 0:00 A1     A1  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824488334 3210338985877310 I WAYAN TATAS 12/1/1980 0:00 P     KK  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824488389 3210338985877310 NI WAYAN SUTIASIH 3/1/1985 0:00 I     I  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824488907 3210338985877310 NI MADE DIAN WAHYUNI 4/1/2007 0:00 A1     A1  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824488953 3210338985877310 I KOMANG PUTRA ADIGUNA 8/1/2010 0:00 A2     A2  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824855927 5129253063790270 I WAYAN SUTAWA 7/1/1983 0:00 P     KK  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824856794 5129253063790270 NI LUH MANIS 9/1/1982 0:00 I     I  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824856941 5129253063790270 NI PUTU EKAWATI 10/1/2002 0:00 A1     A1  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824858019 5129253063790270 NI KADEK YULIANTI 1/1/2008 0:00 A2     A2  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824860528 3811247863234400 NANG BIJI 12/1/1938 0:00 P     KK  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824860675 3811247863234400 MEN BIJI 12/1/1939 0:00 I     I  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824867932 5185426936539260 I WAYAN SUARA 7/1/1977 0:00 P     KK  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824869631 5185426936539260 NI WAYAN YUSSINTAWATI 2/1/2002 0:00 A1     A1  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824869833 5185426936539260 NI KADEK LIDIANTARI 5/1/2003 0:00 A2     A2  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824870722 5185426936539260 I KOMANG ADI ENDRAYASA 7/1/2006 0:00 A3     A3  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824877314 3986671504662240 I NENGAH SUMANTRA 12/1/1983 0:00 P     KK  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824877641 3986671504662240 GUSTI PUTU SARI 12/1/1984 0:00 I     I  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824877696 3986671504662240 I WAYAN SAPUTRA MAHENDRA 9/1/2001 0:00 A1     A1  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824878124 3986671504662240 I KADEK ARIAWAN 12/1/2004 0:00 A2     A2  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824878956 3986671504662240 MEN CIDRA 12/1/1937 0:00 T1     T1  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824893064 4134663186085560 I MADE GANA 12/1/1956 0:00 P     KK  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824893659 4134663186085560 NI NENGAH CANDUK 12/1/1958 0:00 I     I  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824893828 4134663186085560 NI KOMANG KEMBAR 2/1/1994 0:00 A2     A2  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824894223 4134663186085560 NI KETUT CIRI 2/1/1994 0:00 A1     A1  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824894392 4134663186085560 I KADEK NUARTA 8/1/1998 0:00 A3     A3  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824903662 4153011293770390 I WAYAN SENTANA 12/1/1977 0:00 P     KK  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824903853 4153011293770390 NI WAYAN SRIASIH 12/1/1977 0:00 I     I  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824904595 4153011293770390 I PUTU JONIHADIPRATAMA 6/1/2004 0:00 A1     A1  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824904775 4153011293770390 KADEK EDI SERYAWAN 5/1/2005 0:00 A2     A2  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824905719 4172914166949160 I WAYAN SADIA 12/1/1963 0:00 P     KK  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824905776 4172914166949160 NI NYOMAN KARI 12/1/1963 0:00 I     I  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824906733 4172914166949160 NI KADEK NARWIANI 3/1/1995 0:00 A1     A1  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824907892 4172914166949160 NI KOMANG LESTARI 3/1/1999 0:00 A2     A2  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824907925 4172914166949160 NI KETUT RATNA DEWI 2/1/2002 0:00 A3     A3  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824930289 5346363658943040 I NENGAH GELOH 12/1/1978 0:00 P     KK  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824931448 5346363658943040 NI NENGAH SEKAR 12/1/1981 0:00 I     I  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824931922 5346363658943040 I WAYAN KAWI 11/1/2002 0:00 A1     A1  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824932664 5346363658943040 LUH SARI 11/1/2006 0:00 A2     A2  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824933215 4441834952812810 I WAYAN DESI 12/1/1960 0:00 P     KK  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824933463 5346363658943040 NI WAYAN APRILIANI 4/1/2010 0:00 A3     A3  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824933632 4441834952812810 NI WAYAN AMIN 12/1/1965 0:00 I     I  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824933687 4441834952812810 NI KADEK KERTIASIH 9/1/1997 0:00 A1     A1  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824934093 4441834952812810 I KOMANG MERTA SUDANA 9/1/1999 0:00 A2     A2  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824934464 4441834952812810 NI LUH LESTARI 12/1/2003 0:00 A3     A3  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824934576 4441834952812810 I MADE BAGIAWAN 1/1/2007 0:00 A4     A4  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824935061 4546000802699620 I KETUT MARIAWAN 12/1/1973 0:00 P     KK  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824935138 4546000802699620 NI WAYAN METRI 12/1/1972 0:00 I     I  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824935239 4546000802699620 I KOMANG PURNAYASA 10/1/2001 0:00 A1     A1  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824935634 4546000802699620 I KETUT SURYANA 8/1/2004 0:00 A2     A2  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824935926 4546000802699620 NI WAYAN WIDIANTARA 4/1/2007 0:00 A3     A3  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824936286 4546000802699620 I KADFEK HENDRA 1/1/2011 0:00 A4     A4  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824953184 5540552017033960 I KETUT SUTA 12/1/1976 0:00 P     KK  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824953678 5540552017033960 NI NENGAH SERINTEN 12/1/1978 0:00 I     I  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824953781 5540552017033960 NI LUH PARWATI 12/1/1996 0:00 A1     A1  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824963815 5660471796118930 I KOMANG ANTO 12/1/1986 0:00 P     KK  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824964298 5660471796118930 ILUH SUARNINGSIH 12/1/1992 0:00 I     I  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000824964838 5660471796118930 NI WAYAN SELPIANI 11/1/2010 0:00 A1     A1  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000825012213 5941195160608640 I KETUT DARMA 7/1/1986 0:00 P     KK  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000825012663 5941195160608640 NI MADE KERTI 6/1/1987 0:00 I     I  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000825014338 5941195160608640 N ILUH PUDAK 2/1/2008 0:00 A1     A1  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000825014474 5941195160608640 I KOMANG LANGGENG 9/1/2010 0:00 A2     A2  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000825040271 6123271700682450 I WAYAN TUNJUNG 12/1/1952 0:00 P     KK  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000825041777 6123271700682450 NI NENGAH SRIMPEN 12/1/1953 0:00 I     I  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0000825043184 6123271700682450 I KOMANG EKAYASA 7/1/1999 0:00 A1     A1  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0001055020127 1085236409112980 I WAYAN MADIA 12/1/1973 0:00 P     KK  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0001055020138 1085236409112980 NI NENGAH KASNING 12/1/1976 0:00 I     I  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0001055020149 1085236409112980 NI PUTU MIRTAYANI 5/1/1997 0:00 A1     A1  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0001055020151 1085236409112980 NI KETUT JULIANI 7/1/2006 0:00 A2     A2  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0001055020307 2136356645684640 NANG BANGSING 12/1/1939 0:00 P     KK  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0001055020318 2136356645684640 MEN BANGSING 12/1/1941 0:00 I     I  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0001055020577 4963600474582770 I NYOMAN RIGA 12/1/1949 0:00 P     KK  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0001055020588 4963600474582770 NI NENGAH NGARTI 12/1/1952 0:00 I     I  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0001055020599 4963600474582770 I KADEK WIJANA 12/1/1990 0:00 A1     A1  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0001055020858 7777439705102490 I PUTU WINAKARYA 12/1/1977 0:00 P     KK  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0001055020869 7777439705102490 NI WAYAN SARIANI 12/1/1988 0:00 I     I  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0001055020871 7777439705102490 NI KOMANG AGUSTINA 8/1/2002 0:00 A1     A1  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0001055020882 7777439705102490 NI KADEK KERTIASIH 1/1/2010 0:00 A2     A2  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0001055020937 8385916310068850 I NYOMAN SULADI 12/1/1960 0:00 P     KK  
BALI BANGLI KINTAMANI KINTAMANI BD KAYUKAPAS BANJAR KAYU KAPAS 0001055020948 8385916310068850 NI WAYAN TEKEN 12/
  • 24 Agustus 2016

Artikel Lainnya

Cari Artikel